A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Lêgerîna Berfireh
Nav û Helbestvan jî :
Nîşandana Peyva Lêgerînê :
Rengê Nîşandana Peyvan :
Ji kerema xwe re tiştekî binivîse, da ku lêgerîn pêkan bibe!
Di derbarê Lêgerîna Berfireh de:

Bi vê lêgerînê mirov dikare di helbestan de jî li peyvan bigere.

* Ji bo encamên çêtir, forma rast a peyvê binivîsin .

* Kelîmeyek wê besî we be!

* 'şêrgele' binivîsînin, bila hemû helbestên bi peyva 'şêrgele'yê bên!

* Tîpên latînî jî pêkan in: 'şêrîn' û 'serin' heman encamê tînin!

* Ji xêndî tîp û reqeman tiştekî din nenivîsînin!