A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Omer Farûq Ersoz - Umbazê Gayûn
97 Xwendin
0 Ecibandin
Asoya Helbesta Kurdî

Omer Farûq Ersoz - Umbazê Gayûn

Wisar ûmebi, zergûn kerdin deştûn
Gul, vilik; her cîns vaş kerdîb a paştûn

Gay teber bîbî, geyrênî nat û wet
Pa wisar a boçi şûnênî, her het

Ne ters tede bib ne mîyûn yin di xof
Serbest çerên her ca di, nivatên of

Teber ra biûmên tengê bîyên yow
Heş cinawir pa kotên, nivetên pow

Dên yewbînûn paştê xwu, bîyên dîyês
Nişkên m’yûn ra pel bişûn, bifirr mîyês

Qeflê vergûn rast yin ûme, hey xirên
Veyşûnê ver kotîb’ tu vatên mirên

Se kerd nikerd nişkê şikte gayûn fîn
Vergûn va, ma pîyeverd înûn yewbîn

Zûnayeyê vergûn va, xwu bidyen kişt
Dima biûwn felek gayûn rî çi nişt

Ma şi bişinas gayûn, bimus nûmûn
Dima ma webik yin rî adir dumûn

Nûmê yew Gay’ Belek, yew Gay’ Surek o
Wo bîn Gayo Boz, gayêko pîrek o

Vergûn gendê xwu kerdib, şin het yin a
Ge xirên ge ûmênî sêr, pey weyna

Yin ki Gayo Pîrek goşdar bikerdêne
Vergûn yin ra çew niberdên niwerdên

şikte bikur de, va zunayê vergûn
Ma mil yin gen, nûn xwu fek a, sey kergûn

Ma va la, gay’ çerên, çin bi vindertiş
Ho yin dima leqen verg’ pîl didûnxiş

Gay’ Pîrek pîr bi, nişkên sey ey cuwûn
Gûm bierzo, wi pirya vergûn çimûn

Verg şi hetê Gay’ Surek û Gay’ Belek
Va, willay şima hey mûnenî melek!

Va, yew qeflê cinawirûn ho yeno
Ek’ bires îtya, şima se beno?

Va, caverdên in pîrek, xwu r’ şîrên dûr
Ey b’yer şima z’ kişyên, ne yarî ne zûr

Weswese kot yin qelb, ters çilkya zeri
Tu vatên qeflê vergûn ho yin veri

Yin zerê xwu d’ kot teşwişe, ûmê şew
Wird gayûn xwu b’ xwu va, ma şin hama rew

Wirdin kerdib yew, Gay’ Pîrek ra va, şu!
Nişken bigeyrî, lîng mi girê dê tu

Gay’ Pîrek va, heq! şima hama c’wûn î
Ma yewbîn ra bikur, nimûnenî gwûnî

Yin va, ewru ti çi xwu end wesifnen?
Piro de şu Gay’ Pîrek, ti ma r’ niben!

Gay’ Pîrek va, ina gendê vergûn a
Va, aya bîn, merg nişen ma ser gûn a!

Yin dostê birna, Gay’ Pîrek xwu ra vist
Qeref kotib’ m’yûn yin; verg pîl va, bî sist

Gay’ Pîrek şi kot dûr; vergûn wi kişto
Ey didûn yin çîqî cenenî goşt o

Cinawirûn eya şewi xwu kerd mird
Mergê gayûn rî zî nîyeb ru pird

Roc bîn bî veyşûn, vêrg şî hêt Gay’ Belek
Va, berz kir sare, ti heyf î ax felek!

Va, b’ûwn, in Gay’ Surek çi cis ûwneno
Sey Gay’ Pîrek caverdên tu, mûneno

Gay’ Belek, Gay’ Surek ard xwu vîr, ûnt ax
Va, mi senî caverda wi, mi r’ heywax

Wi qêde verg Gayo Surek zî kerd yers
Xelisyen, bibîn m’yûn yin di binêk pers

Wird gay’ ûwnê yewbîn ra, Gay’ Belek vat
Qedya dostê ma, hinî ina seat

Pîyeqerifye, yewbîn ra bî a, şî
Sey adir yers perra b’ çimûn, bêhişî

Cinawirûn wet di Gay’ Surek tepişt
Her yew yew ca ra kuya pa, wi zî kişt

Roc bîn şî hêt Gay’ Belek, wi tenya b’ hîn
çin bî çew paşt bido ci, tek mendib’ vîn

Zunayê vergûn bi nizdî, wo şi ver
Va, pîze ben mird, şiktayê şima ser

şima ki heya paştê yewbîn tepişt
şima geyrênî vaş, çerdin pîyekişt

Gay’ Belek va, ti mi r’ qehiryen hêver
Byi vergo, ma bib dost, ez û ti sey ver

Vêrg va, ti çerenî, geyren vaş wenî
Ma eye goşt î, çi rey dost nibenî

Verg bîn zî ûmê ci, da erd Gay’ Belek
Terq kot gayûn mîyûn, ci r’ nişt felek

îna wo cuyayîş, bestê yewbîn o
Meşikyên meşikên, ti gayûn vîno

Tira dersûn veci, dersê umbazê
Bena çalê xeneq, şima r’ cûmbazê