A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Omer Farûq Ersoz - Luw û Şûnetî!
129 Xwendin
0 Ecibandin
Asoya Helbesta Kurdî

Omer Farûq Ersoz - Luw û Şûnetî!

Her yew heywûn gûm eştinên rizq xwu dim
Yew yew îr bîn wer, ey bîn ra xwu ninim

Kerg nequr dên erd ru, lulîk vaş dima b’
Wêr yin paştê yin ser ra, teqdîr îna b’

Ma va la, luw zî wêr yi vaş nî goşt bi
Heq îna kerdbi, qedêr yê în nuştbi

Luw bîbî veyşûn, geyrenên pîzo veng
Pîze hin qul bîn, veyşûnî ver dab’ reng

Doqê yê şînên, ginên piro nat-wet
Gurîyê pîzî ver luw xwu dên her het

şî hêt dew, veyşûnî ver nişken bileq
De ma vîn, luwê ma senîn mend maleq

Dewicûn ya baş zûnên, şî hêt yê ra
Luw nişkê berzu, muy yê mend telî ra

Va, xêr Heq a in mi îtya d’ nikişî
Veyşûnê ver nişken berz mi bikişî

Dew va, byi ma r’ bikir şûnetî waye
Byi, şûnê ma henîk ê ardginaye

Vêr koxûn ma d’ çew çin o bipaw kergûn
Niters xwu zêder bipawo, yin ver gûn

Luw ûwna yin ra, ne yarî ne taway
Dewic qê şûnetî henî vêr yê d’ pay

Kelgîrî bî bermê, pey ey çimûn a
Hunc înan nikerd ya, çi bêîmûn a

Va, dewa delal, şima çiqas baş î
Ez çi rey şima di nikena qelaşî

Dewic ehmeqê xwu d’, luw kerd şûnê kuex
îna kot lewûn a dewûn, Dewa Puex

Yin ki şî, luw nişt rû, ya xwu niûmeb
Ya mezg ra hinzar heb luwî zî ûmeb

Xwu bi xwu va, çimûn xwu r’ înûn niken
Ez şûnê kergûn bî, de vecên se ken!

Kot mîyûn kergûn, qarrî-warrî hîn
Kox di pîyor kêrg luw çim ra piryê, vîn

Tek tek xeneqnê kêrg, ya tek niverda
Qir kergûn ardibi, heme hey ard a

Luw şûnê kergûn bu, se beno hal yin
Cêra beno poste, hul dîyên pal’ yin

Se Dewê Puexî, luw mekir şûne
Pey vîyê tu ra nusyen, hinzar bar gune

Alî şeker - Venika Hewnê Amnanî
Wa hewrî bi keyfê xo bigeyrê asmên ra
û tavîye bi tavîye ma ser a ravêre
Sey venika hewnê hamnanî
Wa ma bêawe bimanîme, nê germê amnanî de
...

Newepel 73, r. 5