A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Kamiran Alî Bedirxan - Şîn û Pesna Zînê
326 Xwendin
3 Ecibandin
Asoya Helbesta Kurdî

Kamiran Alî Bedirxan - Şîn û Pesna Zînê

Bilbil û gul, parîzê Botan û rengê çav û meng
Bin siha şîn û keser wek hêstir e, hawar û deng

Pilpilî, kokiyê zer, nêrgiz benefş û lalezar
Wek nivîna Zîna Zêdan, nalenal û giryezar

Ev stêrên zêr û zîvîn ruhniya erd û dinê
Bin pêyê bawişkê şînê bîr kirin hej û kenê

Dengê kund û bûm, eylo ser çaxa buhar
Ser newal û fêd û kanî hêstirek bû aşikar

Destê reş, qey hilçinandî, rûyê tavê ser zevî
Yek kevanjen, hat û avêt ser dinê tîrê şevê

Ney dinale, solîn û mêrg, parêzan guhdane wê
şahiya dil, deng û govend nav keser çû û revî

Nûbuhar, havîn û payîz û zivistan jî nema
Dora wan çaxa ketin, lêlan û berf û ah û ba

Nikil û teyr û dadika dunîkilan
Distrên paxendê wan, Zîn ket li çalan û kelan

Gevre ye ev şîna Zînê, Zîna Zêdan giryedar
Bêheval in gul û bilbil, bêheval e lalezar

Ruhniya Ewrex û Dêrgul, ruhniya Burcabelek
Ruhniya erdê Cizîrê, ruhniya Qesra Felk

Ruhniye efser û tac û ruhniya rexta nivîn
Ruhniya carî xulam û ruhniya Adar û şîn

Ruhniya Tacîn, çeko û ruhniya mîrê Ezîn
Ruhniya parîzê jînê, ruhniya jar û hezîn

Ruhniya xizan û sêwî ruhniya ezman û çeng
Ruhniya Polad û Ristem, ruhniya çavan û reng

Ruhniya kanî û hurî ruhniya bihna buhar
Ruhniya bîcade, gewher, ruhniya zîvînîtar

Ruhniya erdê welat û ruhniya ar û bihuşt
Ruhniya av û çîman û ruhniya dar û bihuşt

Ruhniya zimridê Xusrev, ruhniya bistamê Key
Ruhniya ney û blûr û ruhniya paxendê mey

Ruhniya seyda, hewarî, ruhniya firdewsê bext
Ruhniya hêlîna jaran, ruhniya ekwan û text

Ruhniya nermî, delal î ruhniya rêl û çiyan
Ruhniya şêr û piling û ruhniya mêrg û giyan

Ruhniya hêvîn û pêtan ruhniya Efrasiyab
Bendeyê Zîn e firişte, bende ye Tehmasiyab

Ruhniya sor û sipî û ruhniya zer û heşîn
Ruhniya pîr û ciwan û ruhniya hawar û şîn

Merhema hêstir û jarî merhema çaxê xirab
Merhema ah û birîn û merhema kalan û bab

Zîna Zêdan, Zîna ezman, Zîna nêreng û delal
Zîna xortan û firişte, Zîna çav û bab û kal

Dilketî ye Zîna Zêdan, dilketî xortan û pîr
Ser dilan hêvîn şah e, efser e, ser şah û mîr

Hawar, hejmar 5, 20 Tîrmeh 1932