A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Huseyîn Burke - Wekîl
90 Xwendin
0 Ecibandin
Asoya Helbesta Kurdî

Huseyîn Burke - Wekîl

Ez şima ra hes keni
Her gurê şima keni
şima rayan bidî mi
Ez xu vîr a nêkeni

Miletê ma feqîr o
Tunedî bû (bîyo) wekîlo
Dê bûnî çalimî yi ra
Pê rayanî ma bû pîlo

Verî berî b’ berî gêreno
Sond-selawat wûneno
şima mi bişawî meclîs
Gurê şima safî beno

Miletê ma feqîr o
Tunedî bû wekîlo
Dê bûnî çalimî yi ra
Pê rayanî ma bû pîlo

Feqîrî înan kenî
çi vûno sey yi kenî
In merdim zafi hol o
Zafi lez xapîyênî

Miletê ma feqîr o
Tunedî bû wekîlo
Dê bûnî çalimî yi ra
Pê rayanî ma bû pîlo

Qêdê miletî hol zûno
Ez virazen cehdano
Qilan nûno dozer fek a
Keni deştan û duzano

Miletê ma feqîr o
Tunedî bû wekîlo
Dê bûnî çalimî yi ra
Pê rayanî ma bû pîlo

Ez virazen pirdano
Pey d’ nêverden, ver dûno
şima meraq mekirî
şima nêvînenî derdano

Miletê ma feqîr o
Tunedî bû wekîlo
Dê bûnî çalimî yi ra
Pê rayanî ma bû pîlo

Feqîrî ûn sey yi kenî
Gureyê yi virazenî
Memleket ray dûno ci
Hetî meclisî ya şawenî

Miletê ma feqîr o
Tunedî bû wekîlo
Dê bûnî çalimî yi ra
Pê rayanî ma bû pîlo

Anqara d’ deyîş beno
Goş çewî ra nêkweno
Dê bûnî çalimî yi ra
Silam-sebah birneno

Miletê ma feqîr o
Tunedî bû wekîlo
Dê bûnî çalimî yi ra
Pê rayanî ma bû pîlo

çolîgijî pey ra dim şinî
Vûn ma “Derd xu ci rî vûnî”
şûno xu ti ra nimneno
Zaf persenî nêvînenî

Miletê ma feqîr o
Tunedî bû wekîlo
Dê bûnî çalimî yi ra
Pê rayanî ma bû pîlo

Pîlo bû beg, axa wo
Bû waharî masawo
Ez şima nêsinaşnen
şima ray nêday mawo

Miletê ma feqîr o
Tunedî bû wekîlo
Dê bûnî çalimî yi ra
Pê rayanî ma bû pîlo

înanî r’ çay dekirî
Mi zaf meşxul mekirî
Rizq xu Ellahî ra biwazî
Ez şima rî se kirî?

Miletê ma feqîr o
Tunedî bû wekîlo
Dê bûnî çalimî yi ra
Pê rayanî ma bû pîlo

în merdimî feqîrî
Nêşkenî uca vinderî
Faydê în ma r’ çinik o
çehdê çolîg zaf dûr î

Miletê ma feqîr o
Tunedî bû wekîlo
Dê bûnî çalimî yi ra
Pê rayanî ma bû pîlo

Dûno tayên îhalano
Dûnî ci zêde perano
Ge-ge xu hol çarneno
Durust bi, bi şeytano

Miletê ma feqîr o
Tunedî bû wekîlo
Dê bûnî çalimî yi ra
Pê rayanî ma bû pîlo

Tay çeqal-çuqal yenî
Dor-malê yi gêrenî
Benî bar û pavyonan
Yewbîn hol sinaşnenî

Miletê ma feqîr o
Tunedî bû wekîlo
Dê bûnî çalimî yi ra
Pê rayanî ma bû pîlo

Zimêl û rû verdeno
Nişen ro dişmîş beno
Aqilî yi ûmo sere
Nêzdî ra seçîm beno

Miletê ma feqîr o
Tunedî bû wekîlo
Dê bûnî çalimî yi ra
Pê rayanî ma bû pîlo
Helbestên din ên Helbestvanî/ê