A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Fîruzan Demir - Cinî Kam A?
100 Xwendin
0 Ecibandin
Asoya Helbesta Kurdî

Fîruzan Demir - Cinî Kam A?

Vat ke ti cinî ya, hiş bi
Va hiş bi, qise to nêkewno
Va roşe, o karê to nîyo
Va ti çiçî ya, roş herûnda xo de
Va mîr alawe, nan bipewje
Va çi ti, çi mektebe
Keyna çi zana şiro mektebe
Vat ke keyna do se kero
Va wa kewanîya keyî bo
şiro mêrde, qeçî biyaro
Bewnîyo înan ra, qayte kero
Va keyna ya, tim bîyarî sere ro
Va ci rê se vajê, a do ey bikero
Va bimir bimir, biman bimane
Va heqê ci çîyê rê çin yo
çi rê na keyna zî qûla Ellay nîya!
çiçî ci ra wazenê nêzana!
Tim ard sere ro, kotek kerde
Vanê cinet ho lingandê mar bin de
Kanî wina şima hê kenê şirê cinet?
Pers kena şima ra, hele vajê
Na may zî keyna nêbî wextên de?
Keyna may’ to ya, way’ to ya
Cinîya to ya, keynay’ to ya
Hele finê bifikirî na keyna kam a?
Hele biewnî na may û waya to kam a?
Hele bewnî na cinî û keynay’ to kam a?
Wexto ke kenê cinêr, nêfikrîyenê ke!
Wexto ke qeçeka nêrişenê mekteb
Wexto ke danê mêrde, zeke biroşê
Nêvanê na piranê se bîya
Nêvanê wextê nay û mêrdî nîyo
Wextê nay û wenden a, kes nêperseno
Heq û huqûq ra mehrum verdanê
Nêvanê na keyna kame bî?
Kanî cineto lingerda mar bin de?
şima qedr û qîmet da marda xo?
şima may’ xo roja ke Ellay dê
Kerdi erdî bine, no yo qîmetê şima?
Pers kena şima ra, hele vajê!
Kes hende ezîyet keno marda xo?
Hele finê winî bifikirîyê se beno
Oxbetî anê sere ser o zî veşnenê
Ma çi rojan rê mendî qey soyinê dinya yo
Kes ne vano qeç a, ne vano pîr a
Her kes xo dûşne keno ci
Wax dayê, ti çi rojan rê menda
Ellay ti qey qandê eziyetî, ecrî,
Qandê qehr û qotikî arda dinya
Wax keynay’ mi to rê veşena,
Na dinyaya zebanî de to rê mirena
Fersendê ma kewtê zabanîyan dest
Se kera ke mi laj sifte ra kerd gird to ser o
Mi va lajê min o, o do ma beşekero
Mi xeletey kerd, mi nêzana o do wina bo
Mi xo bi xo kerd, mi ti kerda bindeste
May û pêr, xo bi xo kerd
Hendo ke şena biveşê, biqehrîyê
Se kera qetêna ney a tepîya bêrê a xo
Ney a tepîya lajanê xo biresnê
Keyna cinî kam a, wa bizanê
Wa may û waya xo bizanê
Wa bizanê cinî û keynaya xo
Wa bizanê û girdî bê dayê, bawo!
Helbestên din ên Helbestvanî/ê